arrow_back Quay Lại call Liên Hệ Ngay

Danh sách dự án

Danh sách dự án Công Ty đã thực hiện

Tư vấn và thi công về công nghệ thông tin

Tư vấn và thi công về công nghệ thông tin

 Tư vấn và thi công về công nghệ thông tin: Stt Tên công trình Địa điểm...

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc

 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. Stt Tên...

Tư vấn đầu tư và thi công xây dựng

Tư vấn đầu tư và thi công xây dựng

A – Tư vấn Đầu tư các dự án xây dựng công trình Stt Tên công trình Địa...

Thẩm định dự án , thẩm tra thiết kế và dự toán

Thẩm định dự án , thẩm tra thiết kế và dự toán

 Thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế và dự toán: Stt Tên công trình Địa...

Tư vấn thiết kế xây dựng công trình

Tư vấn thiết kế xây dựng công trình

  Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Stt Tên công trình Địa điểm...

Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát: Stt Tên công trình Địa điểm XD 1 Chung...

Lập Quy Hoạch chi tiết

Lập Quy Hoạch chi tiết

Lập Quy hoạch chi tiết và lập Dự án đầu tư xây dựng công trình : Stt Tên công trình Địa...

Khảo sát công trình

Khảo sát công trình

  Khoan, Khảo sát địa chất và địa hình: Stt Tên công trình Địa điểm...