arrow_back Quay Lại call Liên Hệ Ngay

Bệnh Viện Đại An

Công trình: Bệnh Viện Đại An

Địa điểm xây dựng: Thanh Hóa

Năm thiết kế: 2015

Quy mô công trình: 1-5 tầng.