arrow_back Quay Lại call Liên Hệ Ngay

Báo Nông Thôn Ngày Nay

Trụ Sở Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Chủ đầu tư: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Địa điểm xây dựng: Hà Nội

Năm thiết kế: 2008

Quy mô công trình: 14 tầng.

...