arrow_back Quay Lại call Liên Hệ Ngay

Khu vận hành, chuyên gia, trụ sở BQL Điện Hạt Nhân Ninh Thuận

Công trình Khu Vận Hành,Khu chuyên gia và Trụ sở Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu tư Bạch Đằng thiết kế từ năm 2010-2015. Quy mô công trình lên tới 22ha.

...

Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được thành lập tại Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 22/3/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* Quản lý các dự án thành phần thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do EVN làm chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, năng lượng nguyên tử và nhà máy điện hạt nhân, bao gồm:

- Dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1;

- Dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2;

- Dự án Hạ tầng phục vụ thi công các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận;

- Dự án khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Dự án Trung tâm quan hệ công chúng về điện hạt nhân;

- Dự án Đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận.

* Chuẩn bị sản xuất cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

* Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, dịch vụ xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, lập dự toán và giám sát thi công các công trình điện hạt nhân và các * công trình lưới điện đồng bộ.

* Quản lý công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

* Quản lý công tác thông tin tuyên truyền về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do EVN giao.